Med Björn Kleinhenz i Wiesbaden, Tyskland 2011

Akustiskt set innan vår spelning i Spiegelsaal på Walhalla Theatre, Wiesbaden.