Tidigare projekt – Front Window Theatre

Foto: Ina Marie Winther Åshaug

Foto: Ina Marie Winther Åshaug

Verksamma 2013-2015

Front Window Theatre var ett ambulerande konstprojekt som utforskade stadens beslöjade narrativ. Utgångspunkten var fönstret – som en transparent yta i stadens fragmenterade kropp – någonting som binder samman dess mentala interiör med en oförutsägbar koreografi av rörelser i stadsrummet.

………………………………………………..

Front Window Theatre: Kim Johansson, Gustav Lejelind och Karin Wiberg

www.frontwindowtheatre.com
`REMEMBRANCE`
I september 2014 skapar Front Window Theatre ett platsspecifikt verk på konstscenen Atalante i Göteborg. En liten lägenhet kom att utgöra scenen för en föreställning som speglar hur tiden påverkar och splittrar den kollektiva minnet av staden.

Under Göteborg Film Festival 2015 omarbetar Front Window Theatre verket för Göteborgs Konsthall och vernissagen för videokonstutställningen `Let me tell you a story`.

`ENDEAVORS TO SUSTAIN`
I en 30 minuter lång föreställning under GIBCA Extended hösten 2013 förvandlas fasaden till ett nedgånget hyreshus och trottoaren utanför till en oförutsägbar scen med ekande musik, skuggspel och animationer.

Under 2015 ger Front Window Theatre `Endeavors to sustain` som del av AM Publics konstsatsning S.32:1 på Södermannagatan 32 i Stockholm.


Front Window Theatre’ is a traveling art project that explores the veiled narratives of the city. The starting point is the window – a transparent surface of the city’s fragmented body – connecting its mental interior with the unpredictable choreography of motion in the cityscape.

The performance in the windows facing Fabriksgatan 48 stands uncertain about the role of the passing viewer and its quick glance through a window. The 30 minute show transformed a run-down apartment building facade and sidewalk into an unpredictable stage by echoing music, shadow play and digital animations.

Front Window Theatre is Kim Johansson, Gustav Lejelind och Karin Wiberg