A part – Operaföreställning på Par Bricole, Göteborg 2013