Göteborgs Alternativa Orkester ger barnföreställningen “Sound de Göteborg”. Röhsska museet, Göteborg 2016

Foto: Ali Reza Badiee

Foto: Ali Reza Badiee

Foto: Ali Reza Badiee

Foto: Ali Reza Badiee