Göteborgs Alternativa Orkester i “Ett hus som heter världen”. Gästartist: Negar Zarassi. Stora Teatern. Göteborg 2016

GAO Stora Teaterna Ett hus som heter varlden Karin Wiberg violin Foto Alireza_Badiee_Vitwheat

Foto: Alireza Badiee/Vitwheat

Foto: Alireza Badiee/Vitwheat

Foto: Alireza Badiee/Vitwheat