Kvinnoorkestern och Edda Magnason spelar på Malmöfestivalen 2019

 

Foto Ralph Bretzer

Foto Ralph Bretzer

Foto Helena Svensson