Sceniskt och musikaliskt performance med Historieverket under Stadsledningskontorets invigningsfest. Göteborg 2019

Foto: Erik Drougge