Soloimprovisationskonsert i Kulturvagnen på NYTT-festivalen, Transjö Folkets hus 2021

Foto: Kerstin Björk