Stensöta förbereder sig runt om i Göteborg samt på plats inför konsert i Kulturtemplet. Göteborg 2019

Foto: Jorge Alcaide