Under arbete med Opera Estrads “The Bear”. Göteborg 2016

Foto: Hanna Marke

Foto: Hanna Marke