Work-in-progress med Stensötas internationella musik- och konstprojekt “Hyvelspån”. Göteborgs botaniska trädgård 2017

Foto: Astrid Pernille Hartmann

Foto: Astrid Pernille Hartmann

Foto: Astrid Pernille Hartmann

Foto: Astrid Pernille Hartmann