Kristofer Åström och Tigers of the temple. Trädgår’n, Göteborg 2012

Foto: Karin Rehnström

Foto: Karin Rehnström