Stämning i sakristian inför kammarmusikkonsert, Åland 2009

Uppvärmning i sakristian, Åland

Foto: Richard Pleijel