Sånglösa, föreställningar och release av musikalbum. November 2021

Foto: Beata Rydén