GAO

Göteborgs Alternativa Orkester

Foto: Héctor Garcia Jorquera

Musikern och kompositören Jorge Alcaide har startat upp orkesterprojektet GAO. Karin Wiberg deltar sedan 2013 i orkestern som violinist.

GAO är en sammansättning av ca 30 musiker bosatta i Göteborg med olika kulturella och musikaliska bakgrund. Projektet föddes som en fråga; vad är en orkester? Hur skulle en sådan kunna låta om man kringgick konventionerna och istället utgick ifrån den mångkulturella verklighet som vi lever i idag? Instrumenteringen består utöver de klassiska orkesterinstrumenten även av persiska instrument, västafrikanska trummor, vibrafon, elgitarr och sång. GAO är ett projekt som utforskar orkesterformen med mångfald, gränsöverskridande och normkritik som grund.

Kulturnytt, SR om Göteborgs Alternativa Orkester

Skolkonserter
GAO ger förutom konserter och föreställningar även skolkonserten Sound de Göteborg för låg- och mellanstadiet. Under 2016 spelades Sound de Göteborg på Röhsska museet i Göteborg och under 2017 besöker orkestern Falkenberg. Skolkonserterna bokas via Riksteatern.
Mer info/bokning av skolkonserter här!

www.goteborgsalternativaorkester.org
Facebooksida, Göteborgs Alternativa Orkester