hahmo

Foto: Eriksson/Olsen

Foto: Keipner Nelu & Eriksson/Olsen

hahmo är är ett samarbete mellan danskonstnären Anna Bergström och musikern och ljudkonstnären Karin Wiberg. De startade sitt gemensamma utforskande med ett improviserat rörelse- och ljudkonstverk under festivalen Ritos på Kulturtemplet i Göteborg sommaren 2016.

Med ett improvisatoriskt och publiknära utforskande vill de genom sina kroppar och rumsliga och elektroniska ljud undersöka hur en når, berör och utmanar både de som är i ett rum och själva den platsens funktion.

Foto: Eriksson/Olsen

Foto: Keipner Nelu & Eriksson/Olsen

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLT

  • Våren 2017 startar hahmo upp arbetet med verket Mellan medvetande. Verket är en process, en plats för reflektion, ett ifrågasättande, en lyhördhet, en rörelse runt rörelser. Här pågår ett utforskande av inkludering och exkludering och platsen däremellan. Den 16-18 juni 2017 ger hahmo en första version av verket under festivalen Ritos II. Produktionen sker med stöd av Göteborgs Stad, Danscentrum Väst och Stora Teatern i Göteborg.
Foto: Rikard Björk

hahmo ger Mellan medvetande på Kulturtemplet i Göteborg 2017 Foto: Rikard Björk

TIDIGARE

  • Under juni 2017 uppbar hahmo residens på Stora Teatern i Göteborg genom Danscentrum Väst.
  • Under konstscenen Atalantes 30-årsjubileum i mars 2017 deltog hahmo med ett utdrag ur sin kommande föreställning Mellan medvetande.
  • Sommaren 2016 – hahmo medverkade under festivalen Ritos. Kulturtemplet, Göteborg.


Film av Fjärde väggen AB.

Foto: Beata Rydén

hahmo på Atalante 2017 Foto: Beata Rydén

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: hahmo.mellanmedvetande@gmail.com