Arbetet pågår med Louise Magnussons experimentella partitur komponerat för Stensöta med uruppförande under sensommaren 2018. Göteborg 2018

Foto: Louise Magnusson