Duon Stensöta ger trädgårdskonsert. Hallsbergs församling 2014

Foto: Magdalena Larsson

Foto: Magdalena Larsson