Karin Wiberg och Ulrich Staerk framför Alice Tegnérs violinkonsert under Kristalls konsert hos Ronneby Musikvänner. Ronneby 2019

Filmat av Camilla Masseck.