Opera sing-a-long med Jönköpings Sinfonietta. Kulturhuset Spira. Jönköping 2015

Foto: Eva-Lotta Palm

Foto: Eva-Lotta Palm