Stensöta ger barnkonserter på Jamtlinatt. Jamtli, Östersund 2016

Foto: Ellen Sjö Sander

Foto: Ellen Sjö Sander

Foto: Magnus Bohman

Foto: Magnus Bohman