Thisell spelar på AEblehaven i Smolensk. Ryssland 2017

Foto: Igor AEblehaven

Foto: Igor, AEblehaven