Uppstart av Stensötas samarbete med tonsättaren Louise Magnussons kring skapande av experimentellt partitur för duon. Göteborg 2018

Med stöd av Göteborgs Stad.