Vråk uruppför tangomusik komponerad av Corinne von Dardel särskilt för trion. Festivalen ljudOljud. Nathan Milsteinsalen, Kungliga Musikhögskolan. Stockholm 2017

Foto: Joel Edström

Foto: Joel Edström